Έναρξη χειμερινών μαθημάτων: 3 Σεπτεμβρίου 2020Φίλοι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου,
Τα Φροντιστήρια “ΚΥΒΟΣ” γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες του μαθητή, αλλά και του νέου εκπαιδευτικού συστήματος, παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη λύση στο Φροντιστηριακό χώρο.

Βάσεις 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Created by Smart Design